torsdag 16. februar 2017

Tett på
Eg prøver å ta litt meir bilder. Det vil seg liksom ikkje heilt. 
Likevel kravla eg på magen, tett på snøklokkene ein dag.
Det løsna litt når eg slo over til manuelt fokus.

Synes bildet er kjedelig. 
Ønsker å kunne ta bilder som kjennes som eit slag i magen, 
som åpner opp dører inn til noko ukjent.
Eller kanskje til noko som er kjent, men som ligger skjult - 
og som kjem til overflata fordi form, farge eller uttrykk berører.
lørdag 7. januar 2017

Ingen er perfekte. Vi skal ikkje være det.
Det sluttar aldri å forundre meg kor mykje barndommen vår 
har å seie for kven vi blir som vaksne. Ingenting betyr meir for kven vi utviklar oss til å bli, 
enn vårt forhold til dei viktige voksenpersonane i vår oppvekst.
Mange mangler sterke, trygge vaksne. 
Eg trur alle gjer sitt beste med utgangspunkt i sine forutsetningar. 
Det betyr likevel ikkje at ein skal velge å akseptere mønster som ein ikkje finner hensiktigsmessige for en sjølv. 
(Vi arver fleire egenskaper frå våre foreldre enn vi likar å innrømme.)

Å være glad i borna sine er ikkje det samme som om at ein har gitt borna gode og trygge rammer.
Eg veit at eg sjølv har praktisert til tider meiningslaus oppdragelse, 
der min eigen usikkerhet har resultert i mas om perfeksjon og krangling om uviktige detaljer. 
Eg prøver å snakke med gutane våre når eg ser uretten i det eg har gjort og eg seier unnskyld. 
Det meiner eg er viktig. 
Og eg heier på dei når dei står opp for seg sjølv og seier i frå. (iallefall som oftast.)

Ingen er perfekte. Vi skal ikkje være det.
Vi skal gjere vårt beste og prøve å lære av dei feilene vi gjer.fredag 6. januar 2017

Vær raus med deg sjølv
Det viktigaste eg tar med meg frå tjueseksten er det eg har lært om egenomsorg.
Å ha omsorg for andre og gløyme av/velge vekk seg sjølv ender med at ein blir trøytt og tom.

I mange (alle) år har eg tenkt at det viktigaste er alle andre. At eg ikkje må såre, sei nei, sette grenser.
Førti år tok det å lære at eg òg er viktig i mitt liv. Eg eige ikkje tanken heilt endå, likevel har eg akseptert at det er rett. 
No går eg sakte framover, så sakte at eg har tid til å puste og kjenne etter. 
Tid er ein skatt som samfunnet har gløymt litt av. Tid til å kjenne at ein lever her og no. 
Tid til å pleie egne behov. Tid til den gode samtalen. Tid til å slappe av.

Vær raus med deg sjølv.


fredag 30. september 2016

Notid - oppsummert
Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find
all the barriers within yourself
that you have built against it.

                                                                - Rumi 

fredag 26. august 2016

torsdag 28. juli 2016

what am I avoiding ?
When you notice your ego creating drama,
ask yourself,
what am I avoiding in this moment ?

                                                                          - Parvati

torsdag 9. juni 2016

I am drawn to
I try not to limit my appreciation of art 
only to the marks that define an object, 
tell a story or lead me to an intended conclusion. 
I am drawn to those things that surprise me, 
stretch my imagination and allow me the freedom 
of my own personal interpretation and judgment.

                                                                                                               - Dan McCaw