lørdag 6. april 2013

Spirit session


"Don't ask what the world needs.
Ask what makes you come alive and go do it.

Because the world needs people who have come alive."

                                                                                          - H. Thurman

"Life begins at the end of your comfort zone."

                                                                                                        - Neale Donald Walsch

"I have come to believe that caring for myself
is not self indulgent.
Caring for myself is an act of survival."

                                                                                    - Audre Lorde

"Nothing makes you more vulnerable
than your refusal to be honest
about what you want."  

                                                                                 - Charlie Emery

"In a gentle way
you can shake the world."

                                                             - Ghandi


I am going through some shit og trenger å trene opp 
den "eg fuckings berre gjer det"- muskelen i hjernen min.
For no har eg så fryktelig lyst til å være ærlig,
eg ser det klarare enn på lenge no.

Spirit session, ordet fann eg hos denne flinke dama her.
Eg ønsker meg ein nynorsk variant av dette ordet, 
for det rommer det eg ønsker å gjere/dele med verda.
Vil du hjelpe meg, ordsmed June ?

Folk er så fine og det fortjener dei å vite.
Alle sammen.

JA,
du og!                                                              

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar