onsdag 15. mai 2013

Waves of wisdom


"I swim across a sea of quotes,
splashing in the words
and riding the waves of wisdom."

                                                                                       - Terri Guillemets

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar