torsdag 9. mai 2013

Wish for light


"If you wish for light,
be ready to receive light."

                                                      - Rumi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar