fredag 12. juli 2013

Easy like a sunday morning


"For my part,
I  travel not to go anywhere,
but to go.
I travel for travel's sake.
The great affair is to move."

                                                                      - Robert Lewis Stevenson

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar