fredag 4. oktober 2013

Don't wait
"Don't wait for extraordinary opportunities.
Seize common occations and make them great."

                                                                                     - Orison Swett Marden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar