torsdag 28. november 2013

We all start as strangers
The best way out
is always through.

                                             - Robert Frost

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar