fredag 20. desember 2013

Deeper roots

Storm make trees
take deeper roots.

                                               - Dolly Parton

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar