fredag 7. februar 2014

Where I create

Where I create, there
 I am true.

                                                                  - Rainer Maria Wilke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar