onsdag 26. mars 2014

Tillit er nøkkelen

Det er nokre rom det er vanskelig å gå inn,
uutholdelig å være i.
I desse romma finst det skrift på veggen.
Ord med sjølvsagt innhald,
vevd i hop med frykt og lengsel.
For å sjå klart må du sitte stille,
puste djupt, være åpen.

Det du tar med deg ut igjen 
vil vise deg vegen vidare.

Tillit er nøkkelen til dette rommet.

1 kommentar: