mandag 12. mai 2014

let stories happen to you
I hope you will go out
and let stories happen to you.

                                                                   - Clarissa Pinkola Estés


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar