onsdag 21. mai 2014

True nobility
There is nothing noble
in being superior 
to your fellow man;
true nobility is being superior
to your former self.

                                                          - Ernest Hemingway


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar