tirsdag 3. juni 2014

Amongst trees
Time spent amongst trees
is never wasted time.

                                                     - Katarine Mayer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar