fredag 6. juni 2014

Blaim it or praise it
Blaim it or praise it,
there is no denying the wild horse in us.

                                                                     - Virginia Wolf


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar