onsdag 6. august 2014

Focus on the journey
Focus on the journey,
not the destination.
Joy is found not in finishing an activity
but in doing it.

                                           - Greg Anderson

                     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar