søndag 28. september 2014

Analog
It is better to fail in originality,
than to succeed in imitation.

                                                              - Herman Melville

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar