onsdag 22. oktober 2014

Meditation
Whathever you do with awareness
is meditation. 

                                             - Osho

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar