mandag 27. oktober 2014

Whatever makes you weird
Whatever makes you weird,
is probably your greatest asset.

                                                            - Joss Whedon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar