lørdag 1. november 2014

Deep inside
When another person makes you suffer,
it is because he suffers deep inside himself,
and his suffering is spilling over.
He does not need punishment, he needs help.

                                                                     - Thich Nath Hahn(men vi skal ikkje finne oss i å bli behandla dårlig,
vi skal ikkje akseptere å ikkje blir respektert.
Likevel vil det av og til være ei trøst i å forstå kvifor det blei slik.)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar