lørdag 8. november 2014

Tear of your mask
Tear of your mask.
Your face is glorious.

                                          - Rumi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar