mandag 26. januar 2015

She is also spirit.
Nature is not matter only.
She is also spirit.

                                       - Carl Jung


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar