lørdag 24. januar 2015

Vårteikn
If I create from the heart,
nearly everythings works;
if from the head,
almost nothing.

                                               - Marc Chagall


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar