mandag 12. januar 2015

You're trying


Eg er for tida arbeidssøkande. Eg sa opp jobben eg hadde fordi 
eg lenge har kjent at eg har lyst til å gjere noko anna. 
Vanligvis har begynnelsen av januar betydd jobb, jobb og meir jobb.
Det var vore deilig å starte året med ro og tid.

Eg har gitt litt gass med tanke på fotografering og har oppretta ny blogg, 
den finn du her. Det meste som blir publisert der, har vore publisert her tidligare.
Eg ønskte å ha ein "rein" fotoblogg for å vise kva typer bilder eg tar.
Og kanskje vil det generere nokre oppdrag etterkvart.

Denne bloggen vil bestå. Her vil eg fortsette som før. 
Med leik og tankar og anna eg vil dele.


.


Writing or making anything
- a poem, a bird feeder, a chocolate cake -
has self-respect in it.

You're working. You're trying.
You're not lying down on the ground, having given up.

                                                                                     - Sharon Olds

1 kommentar: