tirsdag 24. februar 2015

and still lives.
What is stronger
than the human heart
which shatters over and over
and still lives.

                                 - Rupi Kaur


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar