søndag 8. mars 2015

Solitude

I have never found a companion
that was so companionable as solitude.

                                                                      - Henry David Thoreau

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar