tirsdag 2. juni 2015

Slowly
It does not matter how slowly you go,
as long as you do not stop.

                                                               - Confucius

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar