torsdag 30. januar 2014

Clear your head
Hardships often prepare ordinary people
for an extraordinary destiny.

                                                                  - C. S. Lewis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar